Incasso

Loon naar werken. Dat is wat u hebt afgesproken met uw klant. Maar nadat u uw product of dienst hebt geleverd, wordt u niet betaald. Ook niet nadat u een aantal aanmaningen heeft gestuurd. Wat moet u doen? Asta Advocaten adviseert u graag op dit terrein.
Gelukkig betalen de meeste mensen en bedrijven hun facturen. Niet altijd binnen de gestelde betalingstermijn, maar toch. Soms wordt echter niet betaald. Ook niet na meerdere sommaties of betalingsherinneringen.

Snelheid

Wie u ook inschakelt voor de incasso van uw vorderingen (ook als u het zelf doet), het is essentieel dat er snel en voortvarend wordt gehandeld. Er boven- op zitten dus! Binnen drie maanden na de levering van uw dienst of product is de neiging tot betaling bij de afnemer het grootst. Na een half jaar of nog meer is uw klant uw dienst of product al lang weer vergeten of is het product niet meer aanwezig of verouderd. Dan wil men niet meer betalen. Handel dus snel.

Incassoopdracht

De incasso-opdracht is een beperkte opdracht. In het kader van een incasso-opdracht zal Asta Advocaten géén onderzoek doen naar de gegrondheid van uw vordering, de gegrondheid van het eventueel verweer van de debiteur, (verval- en verjarings-) termijnen, etc. Als mr. Aalsma een incasso-opdracht aanvaardt, impliceert dat niet dat u ervan uit kunt gaan dat bij een inhoudelijke betwisting uw vordering door de rechter zal worden toegewezen. Indien u wel een inhoudelijke behandeling van de zaak verlangt, dan moet daarvoor een expliciete opdracht worden gegeven. Zij informeert u vooraf over de kosten. 


Kosten

Vaste prijsafspraken of andere modaliteiten behoren tot de mogelijkheden. De ervaring leert dat boven- genoemde maatregelen in de meeste gevallen effectief zijn. Maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen: een te groot debiteurenbestand kan uw onderneming in gevaar brengen. Incasso-opdrachten vallen in principe buiten het 'no cure/no pay' systeem. Voor incasso-opdrachten op basis van 'no cure/no pay' hanteren wij een drempel dat de vordering minimaal € 1.000,- dient te bedragen. Voor lagere bedragen dienen bijzondere afspraken te worden gemaakt; daarbij zal dan een drempelbedrag voor de door ons gemaakte kosten in.

Preventie

Neem dus tijdig preventieve maatregelen. Immers te vaak wordt daardoor beroep gedaan op de advocaat in een 'juridisch laat' stadium, wanneer reeds enige vorm van schade acuut dreigt of zich al heeft gemanifesteerd. De advocaat kan zich dan niet meer van zijn preventieve kant laten zien voor zijn opdrachtgever en moet vaak wel in klassieke zin optreden. Dat betekent niet zelden direct ondiplomatiek optreden, middels sommatiebrieven met aanzegging van rechtsmaatregelen, en bijvoorbeeld beslaglegging tot zekerheid van verhaal. Indien de advocaat reeds vroegtijdig was ingeschakeld voor advies 'achter de schermen' of behandeling zou de situatie zich heel anders kunnen hebben ontwikkeld. De advocaat weet als geen andere jurist een zaak in te schatten en op de merites te schatten.

Aandachtsgebied

Rechtsgebied

Wat zoek je?

Zoeken

Contact

Praesent vitae adipiscing nunc