Contractrecht

Ondernemers hebben in het zakelijk rechtsverkeer rechten en plichten. Die zijn vastgelegd in contracten. Asta Advocaten helpt u die contracten te beoordelen en op te stellen. En zijn er geschillen? Wij adviseren u graag en maar kunnen ook voor u bemiddelen.

Ondernemers hebben in het zakelijk rechtsverkeer met tal van contracten te maken, deze vallen onder het contract- of contractenrecht. Bijvoorbeeld bij koop, huur, agentuur, distributie, franchise, geldlening, joint ventures, aandelentransacties, fusies of overnames. Soms gaat het om eenmalige korte contracten, soms om duurovereenkomsten. Contracten zijn nodig om zaken te regelen voor het geval er iets mis gaat. 

Contracten beoordelen

Bijvoorbeeld bij niet nakomen van verplichtingen, opzeggen of anderszins beeindigen van contracten. Dan komt het contract weer op tafel. In al deze situaties adviseert mr. Aalsma u over uw rechtspositie. U moet goed weten wat de bepalingen in het contract inhouden, bijvoorbeeld als het gaat om boetebedingen of om opzeggings- en beeindigingsbepalingen. De wijze waarop u of de tegenpartij een overeenkomst beeindigt, is vaak zeer bepalend voor uw rechtspositie. Zij stelt dus niet alleen contracten voor u op, maar beoordeelt ook bestaande contracten. Dat is minstens zo belangrijk. Laat die tijdig door Asta advocaten bepalen.


Onze rol

Asta Advocaten heeft ruime ervaring met juridische dienstverlening aan het MKB. Daardoor kan mr. Aalsma zich optimaal richten op het begeleiden van cliënten op vrijwel alle terreinen waarop de (semi-)overheid aanwezig is als contractpartner, als toezichthouder of als procespartij. Eenzelfde geldt ten aanzien van haar eigen ervaring met en opdrachtgever aan adviseurs, onder- en hoofdaannemers. Wilt u met ons van gedachten willen neem dan contact op met mr. ing. Aalsma.

Aandachtsgebied

Rechtsgebied

Wat zoek je?

Zoeken

Contact

Praesent vitae adipiscing nunc