Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werknemer en werkgever. Op deze rechtsverhouding is een complex stelsel van wetten en regels van toepassing dat continue aan verandering onderhevig is. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en plaatsen deze voor u in het juiste juridische kader.

Een goede relatie met uw werknemers is voor uw onderneming van belang. Toch kunt u in de relatie met uw werknemers en/of uw ZZP'ers tegen allerlei vraagstukken aanlopen. Als werkgever is het vrijwel ondoenlijk steeds op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en het beleid daarop of te stemmen. Asta Advocaten kan dit, gezien haar langjarige ruime ervaring in o.a. de advies- de en bouwsector waar veel ZZP'ers in werkzaam zijn, voor u verzorgen.

Coaching, mediation, preventie

Een groot aantal problemen kan worden voorkomen door het voeren van een zorgvuldig personeelsbeleid en het hebben van de juiste (arbeids-) contracten. Daarmee kunnen zowel juridische - als personele kosten door u worden bespaard. Asta Advocaten adviseert, coacht en procedeert onder andere op de volgende gebieden:

• Arbeidsovereenkomsten en -voorwaarden

• Arbeidsongeschiktheid

• Arbeidsprocesrecht

• Concurrentie- en relatiebedingenarbeidsrecht

• Disfunctioneren (dossieropbouw, schorsing, functiewijziging)

• Flexibele arbeidsrelaties

• Goed werkgeverschap 

Onze rol

Asta Advocaten is er zowel voor alle betrokkenen aan de ondernemers- zijde als aan de werknemer(s)- en ZZP'ers zijde. Mede door ervaringen met in- en verhuur van eigen personeel en derden is mr. Aalsma vertrouwd met zowel het opstellen en ontbinden van arbeids- overeenkomsten en als het opstellen en ontbinden van contracten met of voor ZZP'ers.

De arbeidsrechtpraktijk is dynamisch. Veeel van de problemen in de werksituatie kunnen in een vroeg stadium voorkomen en alsnog met behoud van de opgebouwde relatie(s) opgelost worden. Onze coa- chings- en mediationpraktijk en ervaring als werkgever kan zowel u als de werknemer(s) daarbij ten dienste staan waarmee problemen snel verholpen kunnen worden.

Aandachtsgebied

Rechtsgebied

Wat zoek je?

Zoeken

Contact

Praesent vitae adipiscing nunc