Bestuursrecht

'In het bestuursrecht heb je met meerdere partijen te maken: een overheid als vergunningverlener, een vergunninghouder en een derde belanghebbende.'


Het bestuursrecht - ook bekend als staats- of administratief recht - beschrijft de regels die voorschrijven op welke manier overheid- en bestuursorganen besluiten moeten nemen en hoe zij hun bestuurstaken moeten uitvoeren. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De overheid is in het dagelijks leven volop aanwezig. Meestal onopgemerkt, maar dat wordt anders als de taken en bevoegd- heden van de overheid particulieren en bedrijven rechtstreeks raken. En wetten en regels, de ruimtelijke ordening, drempels blijken op te werpen.

Overheid en regelgeving

Bedrijven en particulieren kunnen onenigheid krijgen met de overheid. Meestal gaat het over de directe omgeving: de ruimtelijke ordening in de buurt van de woning of onderneming. Maar het kan ook gaan over subsidies, vergunningen, handhaving of specifieke toezichtkwesties. Veel procedures in het overheidsrecht zijn streng en vastomlijnd. Het is daar om raadzaam problemen tijdig bij de overheid aan te kaarten. Twee begrippen zijn van groot belang: het besluit van een bestuursorgaan en de belanghebbende. Het is goed mogelijk het hartgrondig oneens te zijn met een overheids beslissing. In dat geval kan volgens nauwgezette regels en binnen een vaste termijn worden geprobeerd het besluit aangepast of onge daan te krijgen. Dat kan alleen als er ook directe belangen erbij zijn betrokken. 

Onze rol

Asta Advocaten heeft ruime ervaring met juridische dienstverlening in de overheidspraktijk. Daardoor kan mr. Aalsma zich optimaal richten op het begeleiden van cliënten op vrijwel alle terreinen waarop de (semi-)overheid aanwezig is als contractpartner, als toezichthouder of als procespartij. Mr. Aalsma geeft op basis van haar kennis en ervaring praktisch toepasbaar juridisch advies, waar mogelijk ook proactief of juist toekomstgericht. Vanzelfsprekend voorziet haar dienstverlening dus ook in voorlichting, begeleiding of ondersteuning bij subsidie- of vergunning-aanvraag. Uitgangspunt is het voorkomen van langdurige procedures voor zowel het bedrijf als de particulier.

Aandachtsgebied

Rechtsgebied

Wat zoek je?

Zoeken

Contact

Praesent vitae adipiscing nunc