Aanbestedingsrecht

Inschrijving op een openbare aanbesteding is vaak een kostbare en inspannende zaak. Bovendien is de regelgeving op dat vlak erg ondoorzichtig. Asta Advocaten kent zowel uit eigen praktijkervaring de markt als uw rechten en plichten.

Voor de uitvoering van overheidsprojecten (zoals de bouw van een gevangenis, de aanleg van een weg of de schoonmaak van een ministerie) gelden in Nederland (europese)aanbestedingsregels. De wet schrijft voor dat er meerdere aanbieders gezocht moeten worden. Ondernemers die geselecteerd willen worden om een aanbieding te mogen doen moeten een groot aantal vragen schriftelijk beantwoorden en vaak veel documenten overleggen. De opdracht gaat vervolgens naar degene die het beste bod heeft neergelegd. Nadien ontstaat er vaak discussie over de partij die de opdracht krijgt toegewezen. Voor bedrijven is deelname duur, tijdrovend en belastend. 

Achtergronden

Veel ondernemers klagen over de disproportionele eisen en het gebrek aan uniformiteit bij het toepassen van de aanbestedingsregels. Vooral de versnippering, de verkokering en de administratieve lasten zijn een doorn in het oog. Gelukkig komt er bij aanbesteding steeds meer aandacht voor zaken als integriteit, draagkracht en bekwaamheden van de inschrijver, gelijke behandeling, concurrentie, innovatie en transparantie. Veel inschrijvers volgen de praktische uitwerking van een tender met kritische blik; bij twijfel over de procedure kunnen ze bezwaar maken tegen het feit dat de opdracht aan een ander is gegund. Soms krijgen ze gelijk van de rechtbank. Een opsteker voor kritische marktpartijen en een 'aanmoediging' voor overheden om een nauwgezet en verantwoord aanbestedingsbeleid te voeren.  

Onze rol

Asta Advocaten is er zowel voor alle betrokkenen aan de opdrachtne- merszijde, bouw- en civiele bedrijven, onderaannemers, architecten en adviseurs als voor de opdrachtgevers. Dus ook voor gemeenten, hoogheemraadschappen en provinciale overheden. Mr. Aalsma kan u in detail voorlichten. Vindt u als ondernemer dat een opdracht onterecht naar een andere partij is gegaan of dat het aanbestedingsproces onzorgvuldig is verlopen of wilt u als overheid advies aan welke partij u moet gunnen? Dan kan zij u juridisch bijstaan bij het oplossen van het geschil. Zij is ook thuis op terreinen van 'design and buildcontracten' en kan u tijdens het proces daarin bijstaan.

Rechtsgebieden

Wat zoek je?

Zoeken

Contact

Praesent vitae adipiscing nunc