Een paar woorden over ons

Asta Advocaten is een jong en ambitieus advocatenkantoor met een eigen stijl. Wij werken gedreven en streven daarbij naar een hoge kwaliteit. Maar nadrukkelijk is ook ruimte voor een leven, waaronder besturulijke en maatschappelijke functies, naast het werk. De omgang onderling is informeel en persoonlijk. De cliënten van mr. Aalsma zijn divers: particulieren, ZZP'ers, het midden- en kleinbedrijf, instellingen, bouw- en civiele bedrijven, vastgoedontwikkelaars en woningbouwverenigingen in de Randstad. Mr. Aalsma is betrokken bij haar cliënten en doet er alles aan om hen de best mogelijke juridische kennis, expertise en overige diensten te leveren en het beste resultaat voor hen te bereiken. Haar werkwijze is er op ingesteld in een vroeg stadium bij de cliënt betrokken te worden waarbij voorkomen o.i. beter is dan - achteraf - "genezen".

Deze diensten zijn er op gericht de onderneming doelmatiger te laten functioneren en kunnen worden aangevuld met HR diensten en persoonsgebonden Outplacement Trajecten.

Asta Advocaten helpt ondernemers hun bedrijf niet alleen juridisch en maar ook organisatorisch gestalte te geven. Voor de meeste MKB-ondernemers is het in dienst nemen van een bedrijfsfiscalist en -jurist, een mediator en een HR (Human Relation) medewerker geen reële optie. Toch geven deze diensten een stevige basis en zijn daarmee belangrijk voor het goed functioneren van uw onderneming. Asta Advocaten levert deze diensten en vervult daardoor voor veel cliënten de gecombineerde rol van bedrijfsjurist en -adviseur. Vaak is een investering van enkele uren per maand voldoende. Zij onderhoudt regelmatig contact uw bedrijf om lopende zaken te bespreken. U brengt zelf bedrijfsvraagstukken in, maar mr. Aalsma stelt zich ook actief op en houdt u op de hoogte van actuele juridische en organisatorische ontwikkelingen die voor uw bedrijf van belang zijn. Met regelmaat een bedrijfscoach en jurist 'van binnenuit' laten meedenken met uw bedrijf kunt u problemen in de toekomst voorkomen. Dat werkt uiteindelijk (kosten-) besparend. Een Legal scan vooraf is een essentieel onderdeel van deze dienstverlening.

Bij alle opdracht aan Asta Advocaten zijn de Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van toepassing.

 

Klachten- en geschillenregeling bij Asta-Advocaten


Asta Advocaten tracht u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Deze klachten- en geschillenregeling geeft uitleg wat u dan kunt doen.

 

Onze interne klachtenregeling


Wanneer u ontevreden bent over enig aspect van onze dienstverlening of over de declaratie verzoekt Advo- catenkantoor Asta Advocaten u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de betrokken advocaat of aan haar collega. Deze zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden op basis van de klachtenregeling, die is te downloaden. Mocht dat overleg onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw klacht eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw klacht schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

 

Geschillencommissie Advocatuur


Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur te ‘s Gravenhage. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke afhandeling daarvan door ons kantoor, indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Indien u van mening bent dat u recht heeft op schadevergoeding dan is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadevorderingen tot een bedrag van maximaal € 10.000,-. U kunt in voor- komende gevallen uw vordering desgewenst beperken tot € 10.000,- en afzien van het meerdere.

Ons kantoor kan ook zelf onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk. Nadere informatie kunt u opvragen bij Geschillencommissie Advocatuur.De specialisten

mr. ing. E.W.M. Aalsma
Advocaat

Mr. ing. Lisanne Aalsma behaalde in 1982 haar HTS Bouw- kunde diploma en is tot op heden in diverse functies werkzaam geweest in de bouw- en vastgoedsector. In 1990 studeerde zij af in Nederlands Recht, specialisatie Bouwrecht, aan de Universiteit van Leiden.

Maak nader kennis
mr. E. Jense
Advocaat

Mr. Jense studeerde af in Nederlands Recht, specialisatie Familierecht en Strafrecht. Sinds 1992 is zij beëdigd advocaat. Haar specialismen zijn familie- en strafrecht. Bij voorkeur adviseert mr. Jense haar clienten vroeg- tijdig om escalatie van geschillen te voorkomen.

Maak nader kennis

Wat zoekt u?

Contact

Praesent vitae adipiscing nunc